Hjem

SIDSTE NYT:


Referat fra bestyrelsesmøde d.4 marts 2021 kan  ses her


Kommunalbestyrelsen har d. 9. november 2020 godkendt, at der etableres et fløjdige langs med Gustav Petersens Vej i henhold til vores ansøgning. 

Der er muligt, at der kommer kommer indsigelser i en periode på 4 uger.


Følgende blev besluttet:


Der meddeles afgørelse om tilladelse til etablering af fløjdige langs med Gustav Petersensvej samt hævning af Gustav Petersensvej, som beskrevet i ansøgning fra Hou Digelag.  

Beslutningen kan betyde nedsættelse af hastigheden på Gustav Petersensvej fra de nuværende 80 til 60 km/timen. Herudover skal der senere træffes beslutning om en eventuel kommunal medfinansiering på hævning af vejareal ved kysten, som i den tidligere digesag i Lohals.


.............................................................................................................................


 

Referatet fra den udsatte generalforsamling d. 24.10.2020 kl. 13:30 i Banjen, Lohals Havn kan læses her


Formandens indlæg på mødet mellem Langeland Kommune
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget og Hou Digelag d. 18.11.2019 kan ses her


Mødet med folketingspolitikkerne mm. om diget flyttes til efterår 2021.