GENERALFORSAMLING

Generalforsamling afholdes hvert år , normalt i april måned.


Indkaldelse sker ved email direkte til medlemmerne  omkring 10.marts, men kan også ses her på siden. Sørg for derfor venligst for at digelaget kender din til enhver tid gældende mailadresse. Udsendelse pr mail blev besluttet på generalforsamlingen i 2014.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget af  formanden inden 1. marts.


Referater fra tidligere generalforsamlinger kan ses her på siden, se i menuen.