Storm hændelseslog

 

Søndag den 27.01.2019 kl. 10.30 til 14.30 blev der afholdt eftersyn og

gennemgang af diget mod Langelandsbæltet.

 

Besigtigelsen blev indkaldt på vegne af bestyrelsen for Hou Digelag. Fra bestyrelsen deltog Hans Kurt Johnsen og Henning Phillip. Desuden deltog Rådgivende Ingeniør Svend Åge Sørensen, som er specialist i diger.

 

Formål med mødet var en gennemgang af diget, med en vurdering af tilstand, drøftelse af evt. fremtidig udbygning, samt sikring af digets

holdbarhed.

Svend Åge Sørensen udarbejder en skriftlig rapport, som beskriver

ovennævnte forhold og et forslag til fremtidige økonomiske 

omkostninger.

 

Rapporten skal gerne danne baggrund for en vedligeholdelsesplan og fremlægges på Hou Digelags bestyrelsesmøde den 16/2-2019.

 

Svend Aage Sørensen modtog diverse bilag

 

a. Opmåling af digekrone. Opmålt den 17/1-2018

b. Kystdirektoratets anbefaling for opbygning af diger mod kysten og på land.d.13. januar 2019

 

Opfølgning på hændelserne d. 9. januar 2019.

 

Onsdag morgen den 9. januar så diget ud til at holde igen på vandmasserne. Desværre var der en høj vandstand hele dagen og meget blæst, så diget fik igen store skader.

 

På digesyn fredag den 11. januar kunne der konstateres mange angreb på hele strækningen. De mest kritiske steder var lidt nord for fyret og lidt syd for pumpestationen.

 

Det var områder, som skulle have været beskyttet tirsdag den 8. januar, men tilsyneladende var det ikke udført tilstrækkeligt. Jens

Oldenbjerg blev anmodet om, at det blev udført med det samme (fredag d. 11. januar).

 

De næste kritiske steder er ud for Peter Tornby.

Det er aftalt med med Jens Oldenbjerg, at hans medarbejdere fortsætter med af lukke alle hullerne.

 

Desværre tager vinden til igen (kuling) søndag d.13. januar og mandag d. 14. januar fra vest og nordvest med det til følge, at vi får en

forventet forhøjet vandstand mandag fra middagstid og frem til

midnat (en periode på 12 timer) på op til 100 cm. :-(

 

Håber alt går godt.

   

           ****************************************

 

d. 9. januar 2019

 

Diget ser OK ud her til morgen.

 

Ingen gennembrud. Alle huller fyldt med sten.

 

Diget blev tjekket i aftes kl. 23.30 og til morgen kl. 07 både ved ophalerpladsen og ved Fyret.

 

Diget holdt til bølgerne. Der var en del vand der sprøjtede over. 

 

Hans Kurt blev interviewet af TV2News d. 8. januar. Det blev vist på TV2 kl. 11, 12 og 17

 

God bemærkninger vedr. at vi kunne tænke os en mere positiv og forretningsorienteret ansvar og hjælp fra stormflodsrådet og det offentlige i øvrigt.

 

En tidligere henvendelse til Beredskab Fyn blev besvaret med, at de ikke kunne hjælpe. :-(

 

            ****************************************

 

d. 8. januar 2019

 

TV2 vil komme og lave en optagelse kl. 11 og TV2-News vil sende en direkte udsendelse til middag i dag.

 

             ****************************************

 

d. 3. januar 2019

 

Stormen Alfrida

Der var til morgen onsdag d. 2 januar meget store problemer med diget pga. stormflod med den kraftige vind og forhøjet vandstand.

Henning Phillipsen kontaktede mig telefonisk kl. 08.50 og fortalte om store problemer med diget. Jeg fik tilsendt en video optaget om morgenen d. 2. januar med det voldsomme angreb på diget. Kl 09.00 kontaktede jeg Jens Oldenbjerg og bad om hjælp. Jens etablerede kontakt til sine medarbejdere, som efterfølgende transporterede sten og halmballer til området.

Kl. 10.20 fik jeg en telefonmeddelelse fra Ole Borch , at nu var diget næsten gennembrudt. En time mere uden blokering ville diget være gennembrudt.

Så nu fik Jens Oldenbjerg travlt. Han udførte et stort og godt stykke arbejde med et midlertidigt vedligehold.

Jeg har aftalt med Jens Oldenbjerg, at han kører flere sten til området torsdag og fredag, og påbegynder mandag yderligere sikring af diget.

Det er mig oplyst, at der er store skader med risiko for gennembrud 5 steder fra ophalerpladsen og hen til Peter Tornby. Yderligere er der angreb lidt nord for pumpestationen.

Det er en kritisk situation, og det er vigtigt, at få sikret diget. I næste uge vil der blive kraftig vind igen med op til 12-14 m/s og retning fra Nord og Nordøst. Det betyder direkte bølger på diget.

Jeg kontakter Beredskabsstyrelsen Fyn d.3 januar, tidlig, for at høre om de kan være behjælpelig med en yderligere sikring, som kan være lidt fremadrettet og blivende indtil de kraftige storme er overstået.

Herefter kan der opbyggges et nyt dige.

Hans Kurt Johnsen